Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 (lần 2) - Đề số 03

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ bài C7 đến bài C10

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Khi quan sát một vật bằng kính lúp, để mắt nhìn thấy một ảnh ảo lớn hơn vật ta cần phải:


Câu 2 Nhận biết
Câu 6 Thông hiểu

Mắt tốt khi nhìn vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết thì ảnh của vật hiện trên màng lưới. Khi đó tiêu điểm của thể thủy tinh ở vị trí:


Câu 7 Nhận biết

Khi không điều tiết, tiêu điểm mắt lão nằm ở   


Câu 8 Thông hiểu

Câu trả lời nào không đúng? Một người dùng kính lúp có tiêu cự \(10cm\) để quan sát một vật nhỏ. Vật đặt cách kính \(5cm\) thì:


Câu 9 Nhận biết

Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như


Câu 10 Thông hiểu

Bộ phận quang học của máy ảnh là:


Câu 11 Vận dụng

Gọi \(f\) là tiêu cự vật kính của máy ảnh. Để chụp được ảnh của một vật trên phim, ta phải đặt vật cách vật kính một khoảng \(d\) sao cho: