Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Lí - Đề số 8

Số câu: 28 câu  Thời gian làm bài: 50 phút


Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ nội dung kiến thức lớp 8

tải về Tải về

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Cho các hình vẽ dưới đây, trong đó bình 1 đựng dầu hỏa, bình 2 đựng nước, bình 3 đựng nước muối. Gọi p1, p2, plà áp suất các chất lỏng tác dụng lên đáy bình 1, 2, 3. Biểu thức nào sau đây là đúng?


Câu 2 Thông hiểu

Một chiếc lá đang rơi từ trên cây xuống. Chiếc lá đứng yên so với vật mốc nào sau đây?


Câu 3 Nhận biết

 Tốc độ 2m/s bằng giá trị nào dưới đây?


Câu 4 Thông hiểu

Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động thẳng bỗng thấy mình bị nghiêng sang bên phải vì ô tô đột ngột


Câu 6 Thông hiểu

Cách làm nào sau đây xác định được độ lớn lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi nhúng chìm vật trong nước?


Câu 10 Vận dụng

Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng là 840kJ. Nước có nhiệt dung riêng 4200J/kg.K thì nó sẽ nóng lên thêm bao nhiêu độ?


Câu 11 Thông hiểu
Câu 12 Thông hiểu

Thế năng trọng trường của một vật không phụ thuộc vào


Câu 13 Thông hiểu
Câu 16 Nhận biết

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là


Câu 17 Vận dụng

Để cày một đám ruộng nếu dùng trâu thì mất 3 giờ, nếu dùng máy cày thì mất 20 phút. Máy cày có công suất lớn hơn trâu bao nhiêu lần?


Câu 20 Vận dụng

Một tòa nhà cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,4m, có một thang máy chở tối đa 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình 50kg. Mỗi chuyến lên tầng 10 nếu không dừng thì mất 1 phút. Hỏi công suất tối thiểu của động cơ thang máy là bao nhiêu?


Câu 21 Thông hiểu
Câu 23 Thông hiểu
Câu 24 Thông hiểu

Một vận động viên trượt tuyết từ trên vách núi trượt xuống, tốc độ trượt mỗi lúc một tăng. Như vậy đối với vận động viên thì


Câu 25 Nhận biết
Câu 26 Vận dụng

Một vật có nhiệt năng 200J, sau khi nung nóng nhiệt năng của nó là 400J. Nhiệt lượng mà vật nhận được là


Câu 27 Nhận biết

Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của