Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Lí - Đề số 4

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ nội dung kiến thức lớp 8

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Trong các công thức sau đây, công thức nào dùng để tính áp suất chất lỏng?


Câu 3 Nhận biết
Câu 7 Vận dụng

Một ô tô chuyển động thẳng đều, lực kéo của động cơ ô tô là 4000N. Ô tô đã thực hiện được một công là 32000000J. Quãng đường chuyển động của ô tô là bao nhiêu? (Bỏ qua tác dụng của các lực cản và lực ma sát).


Câu 8 Vận dụng

 Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm hoàn toàn trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét của không khí. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi nhúng chìm hoàn toàn trong nước là bao nhiêu?


Câu 10 Vận dụng

Một người đi xe máy với vận tốc 12m/s trong thời gian 20 phút. Quãng đường người đó đi được là


Câu 11 Thông hiểu
Câu 13 Thông hiểu

 Dưới ánh nắng Mặt Trời nước hồ ao, sông ngòi… được làm nóng lên là nhờ hình thức truyền nhiệt chủ yếu là


Câu 15 Thông hiểu
Câu 17 Thông hiểu

 Một ô tô đang chuyển động, cơ năng của ô tô thuộc dạng nào sau đây?


Câu 19 Vận dụng

Tính nhiệt lượng cần truyền cho 2kg đồng để tăng nhiệt độ từ \({30^0}C\) lên \({60^0}C\). Biết nhiệt dung riêng của đồng là c = 380 J/kg.K.


Câu 20 Vận dụng

 Một cái búa nặng 1000N rơi từ độ cao 5m mất 2 giây để đập vào cọc móng. Tính công suất của búa.