Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 4

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Địa lí châu Á

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Khu vực nào sau đây có lượng mưa vào loại nhiều nhất thế giới?


Câu 2 Nhận biết

Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở khu vực nào của châu Á?


Câu 3 Thông hiểu

Loại khoáng sản xuất khẩu quan trọng nhất của các nước Tây Nam Á và Trung Á là


Câu 4 Thông hiểu

Dân cư châu Á tập trung đông đúc nhất ở khu vực địa hình nào sau đây?


Câu 5 Thông hiểu

Đâu không phải là nguyên nhân khiến một số đới khí hậu châu Á phân chia thành nhiều kiểu khác nhau?


Câu 6 Nhận biết

Quốc gia có nền kinh tế phát triển toàn diện nhất ở châu Á là