Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 3

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5, 6, 7 lớp 7 và chương 1 lớp 8

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Đến giữa năm 1774, nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát được những khu vực nào?


Câu 8 Nhận biết

Trong nửa đầu thế kỉ XIX, giai cấp công nhân đã thành lập tổ chức gì?

 


Câu 9 Nhận biết
Câu 11 Nhận biết
Câu 12 Thông hiểu
Câu 15 Nhận biết

Đâu là căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn?


Câu 16 Nhận biết

Khôn ngoan qua được Thanh Hà

Dẫu rằng có cánh khó qua Lũy Thầy

Hai câu thơ trên cho thấy vai trò gì của Lũy Thầy trong lịch sử nước ta từ thế kỉ XVII đến XVIII?


Câu 18 Nhận biết
Câu 19 Nhận biết

Sự phát triển của máy móc và đường sắt đã kéo theo sự lớn mạnh của ngành sản xuất nào?

 


Câu 20 Nhận biết

Nhà Lê sơ chia ruộng đất công làng xã cho nông dân thông qua chính sách


Câu 21 Nhận biết

Bộ luật được ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông có tên gọi là gì?


Câu 23 Vận dụng

Nghệ thuật quân sự nào của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý đã được kế thừa và phát huy trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 


Câu 26 Vận dụng

Phong trào Tây Sơn có điểm gì khác với với các cuộc khởi nghĩa nông dân trước đó?


Câu 28 Vận dụng cao

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói tỏa ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”

Bốn câu thơ trên nhắc đến làng nghề truyền thống nào ở Thăng Long xưa?


Câu 29 Vận dụng cao

Điểm khác nhau cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh với chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là


Câu 30 Vận dụng cao