Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 2

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5, 6, 7 lớp 7 và chương 1 lớp 8

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu

Phát minh nào sau đây giúp cho các nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện?

 


Câu 3 Nhận biết

Đường trời mở rộng thênh thênh

Ta đây cũng một triều đình kém ai

Hai câu thơ trên phản ánh tham vọng của nhân vật lịch sử nào?


Câu 4 Nhận biết

Cuộc nổi dậy của người Tày ở Cao Bằng từ năm 1833-1835 do ai lãnh đạo?

 


Câu 8 Thông hiểu
Câu 9 Thông hiểu

Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ…Kẻ nào dám đem một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”

(Đại Việt sử kí toàn thư)

Lời căn dặn trên của vua Lê Thái Tông phản ánh điều gì?


Câu 11 Nhận biết

Nhân vật lịch sử nào được mệnh danh là Trạng Lường?


Câu 16 Nhận biết

Đặc điểm nổi bật trong mối quan hệ giữa Việt - Trung dưới thời trị vì của Quang Trung là gì?


Câu 17 Nhận biết

Hình thức đấu tranh của phong trào này là míttinh, biểu tình đưa kiến nghị (có hàng triệu chữ kí) đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương giảm giờ làm cho người lao động” (SGK Lịch sử 7 – trang 30)

Nôi dung trên là đặc điểm của phong trào đấu tranh nào?

 


Câu 18 Thông hiểu

Đâu không phải là nguyên nhân gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân Việt Nam đầu thời Nguyễn?

 


Câu 21 Nhận biết
Câu 25 Vận dụng

Việc sử dụng khoa cử làm con đường chủ yếu lựa chọn quan lại tạo đã ra biến đổi gì cho nhà nước phong kiến thời Lê sơ?


Câu 30 Vận dụng cao

Điểm khác nhau cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh với chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là