Đề kiểm tra giữa học kì II - Đề số 3

Số câu: 25 câu  Thời gian làm bài: 30 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 4 + Chương 5

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu
Câu 2 Nhận biết
Câu 4 Thông hiểu

Khử 4 gam Đồng (II) oxit bằng hidro. Số gam đồng thu được là


Câu 5 Thông hiểu

Axit nitric là tên gọi của axit nào sau đây?

 


Câu 6 Thông hiểu

Công thức hóa học của muối nhôm clorua là

 


Câu 7 Thông hiểu

Cho các công thức oxit sau: CaO, CuO, NaO, CO2, CO3. Công thức oxit viết sai là

 


Câu 8 Thông hiểu

Những chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?


Câu 10 Thông hiểu
Câu 11 Thông hiểu

Cho cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút kín. Hiện tượng xảy ra tiếp theo là

 


Câu 12 Nhận biết

Khi cho quỳ tím vào dung dịch axit, quỳ tím chuyển màu gì?

 


Câu 15 Thông hiểu

Trong các chất sau: KCl, AgCl, Ca(OH)2, CuSO4, Ba(OH)2, KHCO3. Số chất thuộc hợp chất bazơ là

 


Câu 17 Thông hiểu

Chỉ ra oxit axit: : P2O5, CaO, CuO, BaO, SO2, CO2

 


Câu 18 Vận dụng

Mỗi giờ 1 người lớn trung bình hít vào 0,5 m3 không khí, cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi có trong đó. Vậy thực tế trong 1 ngày đêm, cơ thể người cần 1 lượng khí oxi là:


Câu 19 Vận dụng

Đốt cháy m1 gam nhôm bằng 6,72 lít khí oxi (đktc) vừa đủ, thu được m2 gam Al2O3. Hòa tan toàn bộ lượng Al2O3 ở trên vào dung dịch chứa m3 gam H2SO4 vừa đủ thu được sản phẩm là Al2(SO4)3 và H2O. Tính m1 + m2 + m3

 


Câu 21 Vận dụng

Lấy các mẫu chất sau có cùng khối lượng: KMnO4; KClO3; KNO3; H2O2. Chất nào điều chế được lượng khí oxi lớn nhất?

 


Câu 22 Vận dụng

Đốt cháy 6 gam oxi và 6,2 gam P trong bình. Sau phản ứng chất nào còn dư?


Câu 23 Vận dụng

Cho 6,5 gam Zn phản ứng với axit clohiđric (HCl) thấy có khí bay lên với thể tích là

 


Câu 24 Vận dụng

Cho mẩu Na vào cốc nước dư thấy có 4,48 lít khí bay lên ở đktc. Tính khối lượng Na phản ứng

 


Câu 25 Vận dụng

Khối lượng muối thu được khi cho 9,75 gam kẽm tác dụng với 9,8 gam axit sunfuric (H2SO4) là