Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 4

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 10 và 11

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Sự thất bại của phong trào nào ở cuối thế kỉ XIX chứng tỏ độc lập dân tộc không gắn liền với chế độ phong kiến?

 


Câu 2 Nhận biết

Trong giai đoạn từ năm 1893 đến năm 1913, lãnh tụ tối cao của khởi nghĩa Yên Thế là ai?

 


Câu 3 Nhận biết

Phan Bội Châu chủ trương cứu nước bằng các dựa vào

 


Câu 8 Nhận biết

Hiệp ước nào đánh dấu triều đình Huế chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp?

 


Câu 10 Thông hiểu

Đâu không phải luận điểm chứng minh khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

 


Câu 11 Thông hiểu

“Dập dìu trống đánh cờ xiêu

Phen này quyết đánh cả triều lẫn Tây”

(SGK lịch sử 8, trang 121)

Hai câu thơ trên phản ánh điều gì về nhiệm vụ đấu tranh của nhân dân ta sau khi triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?


Câu 13 Nhận biết

Theo sự phân chia của người Pháp, xứ Bắc Kì theo chế độ cai trị nào?

 


Câu 19 Thông hiểu

Những năm đầu thế kỉ XX, một số nhà yêu nước Việt Nam muốn học tập theo Nhật Bản để cứu nước không xuất phát từ lí do nào sau đây?

 


Câu 22 Vận dụng

Lý do nào thúc đẩy thực dân Pháp quyết tâm xâm chiếm bằng được Bắc Kì lần thứ hai (1883)?

 


Câu 23 Vận dụng
Câu 25 Vận dụng

So với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (1885 – 1896), khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) có sự khác biệt căn bản là

 


Câu 26 Vận dụng

Nhà tư sản nào ở Việt Nam được mệnh danh là “ông vua đường thủy”?