Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra từ chương Bài tiết và Sinh sản

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là


Câu 4 Thông hiểu
Câu 5 Nhận biết

Ở người, vùng chức năng nào dưới đây nằm ở thùy trán?


Câu 6 Nhận biết

Hoocmôn nào dưới đây tham gia vào cơ chế điều hoà sinh dục ở nam giới và nữ giới?


Câu 8 Nhận biết

Để khắc phục tật cận thị, ta cần đeo


Câu 9 Thông hiểu

Bộ phận nào có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái ?


Câu 10 Vận dụng

Trong cầu mắt người, thành phần nào dưới đây có thể tích lớn nhất?


Câu 13 Thông hiểu

Hoạt động của bộ phận nào giúp da luôn mềm mại và không bị thấm nước ?


Câu 15 Nhận biết

Ở người, lông không bao phủ ở vị trí nào dưới đây ?


Câu 17 Thông hiểu

Biện pháp nào dưới đây không chỉ giúp tránh thai mà còn phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục?


Câu 18 Nhận biết

Trong cơ quan sinh dục nữ, sự thụ tinh thường diễn ra ở đâu ?


Câu 22 Nhận biết
Câu 23 Thông hiểu

Ở người, hoạt động nào dưới đây chịu sự điều khiển của vỏ não?


Câu 26 Nhận biết

Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác?


Câu 27 Vận dụng

Người ta thường dùng da trâu, bò để làm trống, đó thực chất là phần nào của da?


Câu 28 Vận dụng

Hiện tượng “người khổng lồ” có liên quan mật thiết đến việc dư thừa hoocmôn nào ?


Câu 29 Vận dụng

Ở nữ giới có chu kì kinh nguyệt đều đặn là 28 ngày thì trong các thời điểm sau, nồng độ LH đạt giá trị cao nhất ở thời điểm nào ?


Câu 30 Vận dụng

Biện pháp tránh thai nào dưới đây có thể áp dụng cho nam giới?