Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra từ chương Bài tiết và Sinh sản

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Nhận biết

Iôt là thành phần không thể thiếu trong hoocmôn nào dưới đây ?


Câu 4 Nhận biết

Mỗi ngày, một người trưởng thành nên ngủ trung bình bao nhiêu tiếng ?


Câu 5 Nhận biết

Mỗi ngày, một người bình thường thải ra khoảng bao nhiêu lít nước tiểu ?


Câu 7 Thông hiểu

ADH sẽ tác động trực tiếp đến cơ quan nào dưới đây ?


Câu 8 Nhận biết

Ở người, vùng chức năng nào dưới đây nằm ở thùy trán?


Câu 9 Thông hiểu

Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, hơn … bề mặt của vỏ não nằm trong các khe và rãnh.


Câu 10 Vận dụng

Người ta thường dùng da trâu, bò để làm trống, đó thực chất là phần nào của da?


Câu 13 Nhận biết

Tuyến nội tiết nào dưới đây nằm ở vùng đầu?


Câu 14 Nhận biết

Thông thường, sau khi thụ tinh thì mất bao lâu để hợp tử di chuyển xuống tử cung và làm tổ tại đấy ?


Câu 15 Thông hiểu

Ở hệ thần kinh người, bộ phận trung ương không bao gồm thành phần nào dưới đây?


Câu 17 Nhận biết

Trong nước tiểu đầu không chứa thành phần nào dưới đây ?


Câu 18 Thông hiểu

Tuyến nào dưới đây vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết?


Câu 19 Thông hiểu

Có bao nhiêu cơ vòng ngăn cách giữa bóng đái và ống đái ?


Câu 21 Thông hiểu

Ở những phụ nữ có chu kì kinh nguyệt đều đặn là 28 ngày thì nếu trứng không được thụ tinh, thể vàng sẽ được bong ra sau


Câu 25 Nhận biết

Hoocmôn nào dưới đây tham gia vào cơ chế điều hoà sinh dục ở nam giới và nữ giới?


Câu 28 Vận dụng

Ở nữ giới có chu kì kinh nguyệt đều đặn là 28 ngày thì trong các thời điểm sau, nồng độ LH đạt giá trị cao nhất ở thời điểm nào ?


Câu 29 Vận dụng

Phương pháp tránh thai nào dưới đây không áp dụng cho những người có chu kì kinh nguyệt không đều?


Câu 30 Vận dụng

Biện pháp tránh thai nào dưới đây có thể áp dụng cho nam giới?