Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra từ chương Bài tiết và Sinh sản

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Ở người, vùng cổ có mấy tuyến nội tiết?


Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Thông hiểu

Sự ứ đọng và tích lũy chất nào dưới đây có thể gây sỏi thận ?


Câu 4 Nhận biết

Cầu mắt cấu tạo gồm mấy lớp màng?


Câu 5 Nhận biết

Các tế bào ống thận có thể bị đầu độc bởi tác nhân nào sau đây ?


Câu 7 Nhận biết

Mỗi nơron có bao nhiêu sợi trục?


Câu 8 Nhận biết

Bộ phận nào dưới đây không nằm ở tai trong?


Câu 9 Thông hiểu

Hoocmôn nào dưới đây có khả năng chuyển hoá glixêrin, axit amin thành glucôzơ ?


Câu 11 Thông hiểu

Trong thận, bộ phận nào dưới đây nằm chủ yếu ở phần tuỷ ?


Câu 12 Thông hiểu

Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự làm tổ của trứng đã thụ tinh?


Câu 13 Nhận biết

Bao miêlin là cấu trúc nằm trên bộ phận nào của nơron ?


Câu 14 Thông hiểu

Hoocmôn có vai trò nào sau đây ?

1. Duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể

2. Xúc tác cho các phản ứng chuyển hóa vật chất bên trong cơ thể

3. Điều hòa các quá trình sinh lý

4. Tiêu diệt các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể


Câu 15 Nhận biết

Hiện tượng mụn trứng cá ở tuổi dậy thì chủ yếu là do sự tăng cường hoạt động của bộ phận nào?


Câu 16 Nhận biết

Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết có tên gọi là gì ?


Câu 17 Thông hiểu

Trong cấu tạo của da người, các sắc tố mêlanin phân bố ở đâu ?


Câu 18 Thông hiểu

Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, hoocmôn prôgestêrôn được tiết ra chủ yếu nhờ bộ phận nào ?


Câu 19 Thông hiểu

Hoocmôn nào dưới đây không tham gia vào cơ chế điều hoà đường huyết khi đường huyết giảm?


Câu 20 Vận dụng

Khi bụi vào mắt, ta thường dụi mắt làm mắt đỏ tên, bụi đã lọt vào phần nào của mắt?


Câu 21 Nhận biết

Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là


Câu 22 Thông hiểu

Da của loài động vật nào dưới đây thường được dùng trong điều trị bỏng cho con người ?


Câu 23 Nhận biết

Ở người, lông không bao phủ ở vị trí nào dưới đây ?


Câu 24 Thông hiểu

Có bao nhiêu cơ vòng ngăn cách giữa bóng đái và ống đái ?


Câu 25 Thông hiểu

Cảm giác nóng, lạnh ta có được trên da là do hoạt động chức năng của thành phần nào mang lại?


Câu 29 Vận dụng

Ở nữ giới có chu kì kinh nguyệt đều đặn là 28 ngày thì trong các thời điểm sau, nồng độ LH đạt giá trị cao nhất ở thời điểm nào ?


Câu 30 Vận dụng

Phương pháp tránh thai nào dưới đây không áp dụng cho những người có chu kì kinh nguyệt không đều?