Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 9

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Phát minh nào sau đây giúp cho các nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện?

 


Câu 5 Nhận biết

Cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân Campuchia có sự phối hợp chiến đấu với nhân dân Việt Nam?

 


Câu 6 Nhận biết

Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, vị trí kinh tế của Mĩ trong nền kinh tế thế giới có sự thay đổi như thế nào?

 


Câu 8 Nhận biết

Ai là người đề xướng Chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện ở nước Nga Xô Viết trong những năm 1921-1925?

 


Câu 9 Nhận biết

Phong trào giải phóng dân tộc đã giành thắng lợi ở những nước châu Á nào trong giai đoạn 1919-1939?

 


Câu 12 Nhận biết

Trong giai đoạn hai của chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng tham chiến của phe Hiệp ước có sự biến đổi như thế nào?

 


Câu 13 Nhận biết

Trong nửa đầu thế kỉ XIX, giai cấp công nhân đã thành lập tổ chức gì?

 


Câu 15 Nhận biết

Thuyết tương đối là phát minh khoa học của nhà bác học nào?

 


Câu 19 Nhận biết

Khối Anh- Pháp- Mĩ và khối phát xít Đức- Italia- Nhật Bản mâu thuẫn với nhau về vấn đề gì?

 


Câu 24 Vận dụng

Điểm tương đồng trong sự phát triển kinh tế của các nước tư bản cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là gì?

 


Câu 26 Vận dụng

Trong “Chính sách kinh tế mới”, nhà nước có vai trò như thế nào đối với hoạt động kinh tế đất nước?