Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 9

Bắt đầu làm bài
Câu 8 Nhận biết

Người đề xướng thực hiện Chính sách mới nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là

 


Câu 9 Nhận biết
Câu 11 Nhận biết

Lực lượng chính trị nào giữ vai trò lãnh đạo cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản từ những năm 30 của thế kỉ XX?

 


Câu 12 Nhận biết

Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước

 


Câu 18 Nhận biết

Sự kiện nào đã tạo ra bước ngoặt của chiến tranh thế giới thứ hai, đánh dấu phe Đồng minh chuyển sang tấn công đồng loạt trên các mặt trận?

 


Câu 20 Thông hiểu
Câu 26 Vận dụng

Đâu không phải là nguyên nhân khiến Nhật Bản lựa chọn đi theo con đường quân phiệt hóa bộ máy nhà nước để cứu vãn hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?

 


Câu 29 Vận dụng cao
Câu 30 Vận dụng cao

Điểm khác nhau cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh với chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là