Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 50 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 5

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính ?


Câu 2 Nhận biết

Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu ?


Câu 3 Nhận biết

Thành ruột non được cấu tạo từ mấy lớp cơ ?


Câu 4 Thông hiểu

Nhóm máu không mang kháng thể alpha và bêta có thể truyền được cho nhóm máu nào dưới đây ?


Câu 6 Nhận biết

Chất nào dưới đây hầu như không bị biến đổi trong quá trình tiêu hoá thức ăn ?


Câu 8 Thông hiểu

Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ?


Câu 9 Thông hiểu

Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xuơng thú thể hiện chủ yếu ở những điểm nào?


Câu 10 Thông hiểu

Trong đường dẫn khí của người, khí quản là bộ phận nối liền với


Câu 11 Nhận biết

Loại khí nào dưới đây không độc hại đối với con người ?


Câu 13 Thông hiểu

Khả năng người nào đã từng một lần bị bệnh nhiễm bệnh nào đó, sau đó không mắc lại bệnh đó nữa được gọi là


Câu 14 Nhận biết

Để răng chắc khoẻ, chúng ta nên sử dụng kem đánh răng có bổ sung


Câu 15 Vận dụng

Khi chúng ta bơi cật lực, hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động ?


Câu 18 Nhận biết

Trong dạ dày, nhờ sự có mặt của loại axit hữu cơ nào mà pepsinôgen được biến đổi thành pepsin – enzim chuyên hoá với vai trò phân giải prôtêin ?


Câu 19 Nhận biết

Trong ống tiêu hoá của người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng thuộc về bộ phận nào ?


Câu 24 Vận dụng

Dựa trên cơ sở nào mà người ta phân chia các loại mô chính trong cơ thể?


Câu 25 Nhận biết
Câu 27 Thông hiểu

Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào ?


Câu 28 Thông hiểu

Khi tâm thất phải co, máu được bơm đến bộ phận nào ?


Câu 29 Thông hiểu

Hệ cơ quan nào dưới đây có vai trò điều khiển và điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thể ?

1. Hệ hô hấp

2. Hệ sinh dục

3. Hệ nội tiết

4. Hệ tiêu hóa

5. Hệ thần kinh

6. Hệ vận động


Câu 30 Vận dụng

Quá trình biến đổi lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở bộ phận nào dưới đây?


Câu 35 Thông hiểu
Câu 38 Vận dụng
Câu 39 Vận dụng

Thành phần nào dưới đây của thức ăn hầu như không bị tiêu hoá trong khoang miệng ?


Câu 40 Vận dụng

Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu