Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 35 câu  Thời gian làm bài: 50 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 4

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực?


Câu 2 Nhận biết

Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu ?


Câu 4 Nhận biết

Chọn từ thích hợp để điền vào dấu ba chấm trong câu sau : Mỗi … là một tế bào cơ.


Câu 5 Thông hiểu

Thông thường, tỉ lệ khí cacbônic trong không khí hít vào là bao nhiêu ?


Câu 7 Nhận biết

Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá ?


Câu 8 Thông hiểu

Khi tâm thất phải co, máu được bơm đến bộ phận nào ?


Câu 10 Thông hiểu

Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?


Câu 12 Nhận biết

Loại khí nào dưới đây không độc hại đối với con người ?


Câu 15 Vận dụng

Khi chúng ta bơi cật lực, hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động ?


Câu 16 Nhận biết

Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp ?


Câu 17 Nhận biết

Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính ?


Câu 18 Thông hiểu

Trong cơ thể người, loại tế bào nào dưới đây có khả năng tiết kháng thể ?


Câu 19 Thông hiểu

Con người không có khả năng mắc phải căn bệnh nào dưới đây ?


Câu 20 Thông hiểu

Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu ?


Câu 23 Vận dụng

Dựa vào phân loại, em hãy cho biết mô nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với các mô còn lại ?


Câu 24 Nhận biết
Câu 27 Vận dụng

Trong cử động gập cánh tay, các cơ ở hai bên cánh tay sẽ


Câu 28 Nhận biết

Khi mạch máu bị nứt vỡ, loại ion khoáng nào dưới đây sẽ tham gia tích cực vào cơ chế hình thành khối máu đông ?


Câu 29 Nhận biết

Mô cơ ở người được phân chia thành mấy loại?


Câu 30 Thông hiểu

Hệ cơ quan nào dưới đây có vai trò điều khiển và điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thể ?

1. Hệ hô hấp

2. Hệ sinh dục

3. Hệ nội tiết

4. Hệ tiêu hóa

5. Hệ thần kinh

6. Hệ vận động


Câu 35 Vận dụng

Hiệu quả trao đổi khí có mối liên hệ mật thiết với trạng thái và khả năng hoạt động của hệ cơ quan nào?