Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ chương Bài tiết đến hết chương Thần kinh và giác quan

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Thông hiểu

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, … là các trung khu thần kinh, nơi xuất phát của các dây thần kinh não.


Câu 7 Thông hiểu

Việc làm nào dưới đây có hại cho hệ bài tiết ?


Câu 8 Nhận biết

Mắt nhìn thấy rõ nhất khi ảnh của vật rơi đúng vào


Câu 9 Nhận biết

Vùng vận động ngôn ngữ nói và viết nằm ở thùy nào?


Câu 10 Vận dụng

Trong cầu mắt người, thành phần nào dưới đây có thể tích lớn nhất?


Câu 11 Thông hiểu

Ở người, hoạt động nào dưới đây chịu sự điều khiển của vỏ não?


Câu 14 Nhận biết

Khả năng tư duy trừu tượng chỉ có ở đối tượng nào trong sinh giới ?


Câu 15 Nhận biết
Câu 18 Thông hiểu
Câu 21 Nhận biết

Mỗi ngày, một người trưởng thành nên ngủ trung bình bao nhiêu tiếng ?


Câu 23 Thông hiểu

Đặc điểm nào của nang cầu thận phù hợp với chức năng bài tiết


Câu 26 Vận dụng

Cho các thông tin sau đây, có bao nhiêu ý là đặc điểm của nước tiểu đầu:

1) Nồng độ các chất hoà tan loãng

2) Nồng độ các chất hoà tan đậm đặc

3) Nồng độ các chất thải và các chất độc thấp

4) Nồng độ các chất dinh dưỡng cao

5) Nồng độ các chất dinh dưỡng thấp

6) Nồng độ các chất thải và các chất độc cao


Câu 28 Vận dụng

Khi tiến hành cắt rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra?


Câu 29 Vận dụng

Người ta thường làm gì để hạn chế bị “say” khi đi tàu xe?