Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ chương Bài tiết đến hết chương Thần kinh và giác quan

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Nhận biết

Ban đêm, để dễ đi vào giấc ngủ, bạn không nên sử dụng đồ uống nào dưới đây ?


Câu 6 Nhận biết

Bệnh nào dưới đây là một trong những bệnh ngoài da ?


Câu 7 Nhận biết
Câu 8 Thông hiểu

Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần tránh điều gì sau đây ?


Câu 9 Nhận biết

Khi tác động lên một cơ quan, phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm có tác dụng


Câu 11 Nhận biết

Vành tai có vai trò gì trong việc thu nhận âm thanh?


Câu 13 Nhận biết

Rễ trước của tủy sống còn có tên gọi khác là gì ?


Câu 14 Thông hiểu

Ở người trưởng thành, diện tích bề mặt của vỏ não nằm trong khoảng bao nhiêu?


Câu 15 Nhận biết

Các chất như axit uric, creatin sẽ được bài tiết trong quá trình


Câu 17 Thông hiểu
Câu 19 Nhận biết

Con người có tất cả bao nhiêu đôi dây thần kinh não ?


Câu 22 Thông hiểu

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Tiếng nói và chữ viết là … để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau.


Câu 25 Thông hiểu
Câu 27 Vận dụng

Cho các thông tin sau đây, có bao nhiêu ý là đặc điểm của nước tiểu đầu:

1) Nồng độ các chất hoà tan loãng

2) Nồng độ các chất hoà tan đậm đặc

3) Nồng độ các chất thải và các chất độc thấp

4) Nồng độ các chất dinh dưỡng cao

5) Nồng độ các chất dinh dưỡng thấp

6) Nồng độ các chất thải và các chất độc cao


Câu 28 Vận dụng

Khi tiến hành cắt rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải của ếch rồi kích thích chi trái bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?


Câu 29 Vận dụng

Trong quá trình phá án, để xác định nạn nhân sống hay chết, các nhà khám nghiệm thường chiếu đèn vào mắt họ. Theo em cơ sở nào để giải thích cho hành động trên?


Câu 30 Vận dụng

Người ta thường làm gì để hạn chế bị “say” khi đi tàu xe?