Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 3

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1, 2, 3

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Nhận biết

Máu thực hiện trao đôi khí là máu ở trong:


Câu 3 Thông hiểu
Câu 6 Thông hiểu
Câu 8 Nhận biết

Khi bị viêm, tế bào máu nào đi ra khỏi hệ mạch đến ổ viêm


Câu 9 Thông hiểu

Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở bộ xương người mà không tồn tại ở các loài động vật khác?


Câu 11 Thông hiểu

..........là nơi thực hiện các hoạt động sống của tế bào.


Câu 15 Thông hiểu
Câu 18 Nhận biết

Khi mạch máu bị nứt vỡ, loại ion khoáng nào dưới đây sẽ tham gia tích cực vào cơ chế hình thành khối máu đông ?


Câu 20 Thông hiểu
Câu 21 Thông hiểu

Tiêu diệt tế bào nhiễm khuẩn bằng các protein đặc hiệu là hoạt động của


Câu 22 Nhận biết

Não, tuỷ sống là cơ quan thuộc hệ


Câu 24 Nhận biết
Câu 27 Nhận biết

Đặc điểm tiến hoá của hệ cơ người so với động vật (ở lớp Thú) là gì?


Câu 30 Nhận biết

Hiện tượng bạch cầu bao lấy và nuốt vi khuẩn gây bệnh được gọi là:


Câu 31 Vận dụng

Khi chúng ta bơi cật lực, hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động ?


Câu 32 Vận dụng

Trong các tế bào dưới đây của cơ thể người, có bao nhiêu tế bào có hình sao ?

1. Tế bào thần kinh

2. Tế bào lót xoang mũi

3. Tế bào trứng

4. Tế bào gan

5. Tế bào xương


Câu 33 Vận dụng

Dựa vào phân loại, em hãy cho biết mô nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với các mô còn lại ?


Câu 34 Vận dụng

Dựa trên cơ sở nào mà người ta phân chia các loại mô chính trong cơ thể?


Câu 37 Vận dụng

Trong cử động gập cánh tay, các cơ ở hai bên cánh tay sẽ


Câu 38 Vận dụng

Bộ phận nào dưới đây của con người có sự phân hóa cơ rõ rệt hơn hẳn so với thú ?

1. Mặt

2. Bàn tay (tương ứng với bàn chân trước của thú)

3. Đùi

4. Thắt lưng