Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 + 2

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Hỗn hợp là sự trộn lẫn của mấy chất với nhau?


Câu 3 Nhận biết

Vỏ nguyên tử được tạo nên từ loại hạt nào sau đây:


Câu 4 Nhận biết

Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?


Câu 8 Thông hiểu
Câu 10 Thông hiểu

Cho những chất sau: Than chì (C), muối ăn (NaCl), khí ozon (O3), sắt (Fe), nước đá (H2O), khí oxi (O2), đá vôi (CaCO3). Có bao nhiêu hợp chất?


Câu 11 Thông hiểu

Sắt cháy trong oxi, không có ngọn lửa nhưng sáng chói tạo ra hạt nhỏ nóng chảy màu nâu là oxit sắt từ, phương trình chữ của phản ứng hóa học là:


Câu 12 Nhận biết

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?


Câu 14 Nhận biết
Câu 15 Thông hiểu

Cho 11,2 g sắt tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl tạo ra 25,4 g sắt (II) clorua FeCl2 và 0,4 g khí hiđro. Khối lượng axit HCl đã dùng là:


Câu 16 Thông hiểu

Cho sơ đồ phản ứng hóa học: BaCl2 + H2SO4 ---> HCl + BaSO4. Hệ số của HCl khi đã cân bằng phản ứng là


Câu 18 Thông hiểu

Trong khoảng không gian giữa hạt nhân và lớp vỏ electron của nguyên tử có những gì?


Câu 19 Nhận biết

Nguyên tử Cacbon có điện tích hạt nhân là 6+. Số electron lớp ngoài cùng của Cacbon là:


Câu 21 Vận dụng

Câu sau đây ý nói về nước cất: "Nước cất là chất tinh khiết, sôi ở 1020C". Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:

 


Câu 23 Vận dụng
Câu 24 Vận dụng

Một oxit có công thức Al2Ox có phân tử khối là 102. Hóa trị của Al trong hợp chất oxit này là


Câu 25 Vận dụng

Phân tử đồng sunfat được tao bởi các nguyên tố Cu, S, O trong đó % khối lượng các nguyên tố đó: 40%, 20%, 40%. Xác định công thức phân tử của đồng sunfat.


Câu 26 Vận dụng

Khi cho đường kính vào nước khuấy lên thấy đường tan thành dạng lỏng (giai đoạn 1). Đun đường lỏng trên chảo một lúc sau có chất màu nâu đỏ chuyển dần thành đen và có mùi khét (giai đoạn 2). Hãy cho biết giai đoạn nào là hiện tượng hóa học?


Câu 27 Vận dụng

Cho biết khối lượng canxi cacbonat bằng 100 kg,  khối lượng khí cacbonic sinh ra bằng 44 kg. Khối lượng vôi sống tạo thành là:


Câu 29 Vận dụng cao

Hợp chất của nguyên tố X với S là X2S3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH3. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là


Câu 30 Vận dụng cao

Hợp chất A tạo bởi H và nhóm nguyên tử (XOy) hóa trị III. Biết rằng phân tử khối của A nặng bằng phân tử khối H2SO4 và nguyên tố oxi chiếm 65,31% về khối lượng của A. Công thức hóa học của hợp chất A là