Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 5

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện vào giữa thế kỉ XIX, chính quyền Nhật Bản đã có chủ trương gì?

 


Câu 5 Nhận biết

Chính phủ tư sản lâm thời ra đời sau cuộc khởi nghĩa ngày 4-9-1870 có tên gọi là

 


Câu 8 Nhận biết

Hình thức đấu tranh của phong trào này là míttinh, biểu tình đưa kiến nghị (có hàng triệu chữ kí) đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương giảm giờ làm cho người lao động” (SGK Lịch sử 7 – trang 30)

Nôi dung trên là đặc điểm của phong trào đấu tranh nào?

 


Câu 9 Nhận biết
Câu 11 Nhận biết

Nhà khoa học nào đã tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn


Câu 12 Thông hiểu

Phát minh nào sau đây giúp cho các nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện?

 


Câu 13 Nhận biết

Cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân Campuchia có sự phối hợp chiến đấu với nhân dân Việt Nam?

 


Câu 16 Vận dụng