Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Phát minh nào sau đây giúp cho các nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện?

 


Câu 3 Nhận biết

Trong nửa đầu thế kỉ XIX, giai cấp công nhân đã thành lập tổ chức gì?

 


Câu 4 Nhận biết

Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện vào giữa thế kỉ XIX, chính quyền Nhật Bản đã có chủ trương gì?

 


Câu 5 Nhận biết
Câu 10 Nhận biết

Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng máy móc vào sản xuất ở Anh là

 


Câu 11 Nhận biết

Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á vẫn giữ được nền độc lập tương đối?

 


Câu 13 Nhận biết

Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước nào?