Đề kiểm tra 15 phút chương 6: Đa giác, diện tích đa giác - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ bài 2: Diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác đến bài 3: Diện tích hình thang, diện tích hình thoi

Bắt đầu làm bài