Đề kiểm tra 15 phút Chương 5 Tiêu hóa - Đề số 1

Số câu: 15 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5

Bắt đầu làm bài
Câu 5 Nhận biết

Nếu qua hệ tiêu hoá, chất độc bị hấp thụ vào con đường máu thì chúng sẽ bị khử tại đâu ?


Câu 6 Thông hiểu

Việc làm nào dưới đây có thể gây hại cho men răng của bạn ?


Câu 7 Thông hiểu

Dịch tụy và dịch mật đổ vào bộ phận nào của ống tiêu hoá ?


Câu 8 Nhận biết

Dạ dày được cấu tạo bởi mấy lớp cơ?


Câu 10 Thông hiểu

Trong dạ dày hầu như chỉ xảy ra quá trình tiêu hoá


Câu 12 Thông hiểu

Loại răng nào có vai trò chính là nghiền nát thức ăn ?


Câu 14 Vận dụng

Thành phần nào dưới đây của thức ăn hầu như không bị tiêu hoá trong khoang miệng ?


Câu 15 Vận dụng

Khi ăn rau sống không được rửa sạch, ta có nguy cơ