Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Tuần hoàn - Đề số 1

Số câu: 15 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Các tế bào máu ở người được phân chia thành mấy loại chính ?


Câu 3 Thông hiểu

Nhóm máu nào dưới đây không tồn tại cả hai loại kháng nguyên A và B trên hồng cầu ?


Câu 4 Nhận biết

Bạch cầu đươc phân chia thành mấy loại chính ?


Câu 6 Thông hiểu

Nhóm máu không mang kháng thể alpha và bêta có thể truyền được cho nhóm máu nào dưới đây ?


Câu 7 Thông hiểu

Tế bào limphô T có khả năng tiết ra chất nào dưới đây ?


Câu 9 Thông hiểu

Khi chúng ta bị ong chích thì nọc độc của ong được xem là


Câu 10 Nhận biết

Ở người, loại mạch nào là nơi xảy ra sự trao đổi chất với tế bào ?


Câu 11 Nhận biết

Khi mạch máu bị nứt vỡ, loại ion khoáng nào dưới đây sẽ tham gia tích cực vào cơ chế hình thành khối máu đông ?


Câu 12 Nhận biết

Môi trường trong cơ thể được tạo thành bởi?


Câu 13 Vận dụng

Ta có thể nhìn thấy loại mạch máu nào ở dưới da?


Câu 14 Vận dụng

Thành phần nào dưới đây có ở cả máu và dịch bạch huyết ?