Đề kiểm tra 15 phút Chương 2: Phản ứng hóa học - Đề số 1

Số câu: 15 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2: Phản ứng hóa học

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu
Câu 3 Thông hiểu

Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng như thế nào với tổng khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng?


Câu 5 Thông hiểu

Sắt cháy trong oxi, không có ngọn lửa nhưng sáng chói tạo ra hạt nhỏ nóng chảy màu nâu là oxit sắt từ, phương trình chữ của phản ứng hóa học là:


Câu 6 Vận dụng
Câu 9 Thông hiểu

Cho PTHH: 2HgO → 2Hg + xO2 . Giá trị của x là:


Câu 10 Thông hiểu
Câu 11 Thông hiểu

Một vật thể bằng sắt để ngoài trời, sau một thời gian bị gỉ. Khối lượng của vật thể thay đổi như thế nào so với khối lượng của vật trước khi bị gỉ?


Câu 12 Thông hiểu
Câu 13 Thông hiểu

Cho các hiện tượng sau:

(1) Đinh sắt để lâu trong không khí bị gỉ

(2) Mực hòa tan vào nước

(3) Khi đánh diêm có lửa bắt cháy

(4) Cho vôi sống ( CaO) hòa tan vào nước, thu được dung dịch vôi tôi.

(5) Mặt trời mọc sương bắt đầu tan

(6) Sắt nung nóng để thành rèn dao, cuốc, xẻng

(7) Giũa một đinh sắt thành mạt sắt

(8) Cồn để trong lọ không đậy nắp kín để lâu ngày bay hơi hết.

Số các hiện tượng vật lí là:


Câu 14 Vận dụng

Biết rằng nhôm Al tác dụng với khí  oxi tạo ra chất Al2O3. Lập phương trình hóa học của phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử  Al lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong phản ứng.


Câu 15 Vận dụng

Cho 16,8 kg khí cacbon oxit (CO) tác dụng hết với 32 kg sắt (III) oxit Fe2O3 thì thu được kim loại sắt và 26,4 kg CO2. Khối lượng sắt thu được là: