Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4,5 - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 4, 5: Hô hấp và Tiêu hóa

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Cơ quan nào dưới đây không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá ?


Câu 3 Thông hiểu

Vi khuẩn Helicobacter pylori – thủ phạm gây viêm loét dạ dày – kí sinh ở đâu trên thành cơ quan này?


Câu 4 Nhận biết

Sau khi trải qua quá trình tiêu hoá ở ruột non, prôtêin sẽ được biến đổi thành


Câu 6 Thông hiểu

Khí quản người được tạo thành bởi bao nhiêu vòng sụn khuyết hình chữ C ?


Câu 7 Thông hiểu

Dịch tụy và dịch mật đổ vào bộ phận nào của ống tiêu hoá ?


Câu 8 Thông hiểu

Việc làm nào dưới đây có thể gây hại cho men răng của bạn ?


Câu 9 Thông hiểu

Loại cơ nào dưới đây không tham gia vào quá trình thải phân khi đại tiện ?


Câu 10 Nhận biết

Nếu qua hệ tiêu hoá, chất độc bị hấp thụ vào con đường máu thì chúng sẽ bị khử tại đâu ?


Câu 12 Vận dụng

Hiệu quả trao đổi khí có mối liên hệ mật thiết với trạng thái và khả năng hoạt động của hệ cơ quan nào?


Câu 14 Thông hiểu

Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào ?


Câu 15 Nhận biết

Trong dịch vị của người, nước chiếm bao nhiêu phần trăm về thể tích?


Câu 17 Vận dụng

Thành phần nào dưới đây của thức ăn hầu như không bị tiêu hoá trong khoang miệng ?


Câu 18 Thông hiểu
Câu 19 Nhận biết

Trong dạ dày, nhờ sự có mặt của loại axit hữu cơ nào mà pepsinôgen được biến đổi thành pepsin – enzim chuyên hoá với vai trò phân giải prôtêin ?


Câu 22 Thông hiểu

Loại sụn nào dưới đây có vai trò đậy kín đường hô hấp khi chúng ta nuốt thức ăn ?


Câu 24 Nhận biết

Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo cơ chế


Câu 25 Nhận biết

Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp ?


Câu 26 Thông hiểu

Loại răng nào có vai trò chính là nghiền nát thức ăn ?


Câu 28 Vận dụng

Thức ăn được đẩy từ dạ dày xuống ruột nhờ hoạt động nào sau đây ?

1. Sự co bóp của cơ vùng tâm vị

2. Sự co bóp của cơ vòng môn vị

3. Sự co bóp của các cơ dạ dày


Câu 29 Vận dụng

Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu


Câu 30 Vận dụng

Biện pháp nào dưới đây giúp cải thiện tình trạng táo bón ?

1. Ăn nhiều rau xanh

2. Hạn chế thức ăn chứa nhiều tinh bột và prôtêin

3. Uống nhiều nước

4. Uống chè đặc