Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1, 2, 3 - Đề số 2

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1, Chương 2, Chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính ?


Câu 3 Thông hiểu

Đại thực bào là do loại bạch cầu nào phát triển thành ?


Câu 4 Thông hiểu

Tâm thất trái nối liền trực tiếp với loại mạch nào dưới đây ?


Câu 5 Nhận biết

Vòng tuần hoàn nhỏ đi qua cơ quan nào dưới đây?


Câu 6 Nhận biết

Loại xung thần kinh nào dưới đây không xuất hiện trong một cung phản xạ ?

1. Xung thần kinh li tâm

2. Xung thần kinh li tâm điều chỉnh

3. Xung thần kinh thông báo ngược

4. Xung thần kinh hướng tâm


Câu 7 Thông hiểu

Trong hệ nhóm máu ABO, có bao nhiêu nhóm máu không mang kháng thể alpha ?


Câu 9 Thông hiểu

Máu mang ôxi và chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thế được xuất phát từ ngăn nào của tim?


Câu 10 Vận dụng

Dựa trên cơ sở nào mà người ta phân chia các loại mô chính trong cơ thể?


Câu 16 Vận dụng

Khi chúng ta bơi cật lực, hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động ?


Câu 18 Nhận biết

Nguyên tố hóa học nào được xem là nguyên tố đặc trưng cho chất sống ?


Câu 19 Thông hiểu

Loại mạch máu nào làm nhiệm vụ dẫn máu từ tâm thất phải lên phổi?


Câu 20 Vận dụng

Ta có thể nhìn thấy loại mạch máu nào ở dưới da?


Câu 21 Nhận biết
Câu 22 Thông hiểu

Loại bạch cầu nào dưới đây tham gia vào hoạt động thực bào ?


Câu 23 Thông hiểu
Câu 24 Thông hiểu

Cơ thể người có khoảng bao nhiêu cơ ?


Câu 25 Thông hiểu
Câu 26 Thông hiểu
Câu 27 Nhận biết

Khi ném quả bóng vào một rổ treo trên cao, chúng ta đã tạo ra


Câu 28 Nhận biết

Khi hồng cầu kết hợp với chất khí nào thì máu sẽ có màu đỏ tươi ?


Câu 30 Vận dụng

Trong hệ nhóm máu ABO, khi lần lượt để các nhóm máu truyền chéo nhau thì sẽ có tất cả bao nhiêu trường hợp gây kết dính hồng cầu ?