Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1, 2, 3 - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1, Chương 2, Chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Khi hồng cầu kết hợp với chất khí nào thì máu sẽ có màu đỏ tươi ?


Câu 4 Thông hiểu

Nhóm máu không mang kháng thể alpha và bêta có thể truyền được cho nhóm máu nào dưới đây ?


Câu 5 Nhận biết

Khi ném quả bóng vào một rổ treo trên cao, chúng ta đã tạo ra


Câu 6 Nhận biết

Tơ cơ gồm có mấy loại ?


Câu 9 Thông hiểu

Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu ?


Câu 10 Vận dụng

Ta có thể nhìn thấy loại mạch máu nào ở dưới da?


Câu 11 Thông hiểu
Câu 14 Nhận biết

Vòng tuần hoàn nhỏ đi qua cơ quan nào dưới đây?


Câu 15 Vận dụng

Dựa vào phân loại, em hãy cho biết mô nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với các mô còn lại ?


Câu 16 Nhận biết

Ở người, khoang bụng và khoang ngực ngăn cách nhau bởi bộ phận nào ?


Câu 17 Thông hiểu

Trong cơ thể người, loại tế bào nào có kích thước dài nhất ?


Câu 18 Nhận biết

Loại xung thần kinh nào dưới đây không xuất hiện trong một cung phản xạ ?

1. Xung thần kinh li tâm

2. Xung thần kinh li tâm điều chỉnh

3. Xung thần kinh thông báo ngược

4. Xung thần kinh hướng tâm


Câu 19 Nhận biết
Câu 20 Vận dụng
Câu 21 Nhận biết

Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá ?


Câu 22 Thông hiểu

Loại đồ ăn nào dưới đây đặc biệt có lợi cho hệ tim mạch ?


Câu 24 Thông hiểu

Đại thực bào là do loại bạch cầu nào phát triển thành ?


Câu 25 Thông hiểu

Cơ thể người có khoảng bao nhiêu cơ ?


Câu 27 Nhận biết
Câu 28 Thông hiểu
Câu 29 Vận dụng

Bộ phận nào dưới đây của con người có sự phân hóa cơ rõ rệt hơn hẳn so với thú ?

1. Mặt

2. Bàn tay (tương ứng với bàn chân trước của thú)

3. Đùi

4. Thắt lưng