Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Sử - Đề số 5

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 30 phút


Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ nội dung kiến thức lớp 7

tải về Tải về

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Tài chính thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến, việc sửa đắp càng khó khăn. Có nơi như phủ Khoái Châu (Hưng Yên) đê vỡ 18 năm liền… Cả một vùng đồng bằng phì nhiêu biến thành bãi sậy”. Đó là tình hình nước ta dưới triều vua nào?


Câu 2 Vận dụng

Nghệ thuật quân sự của nghĩa quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1788 – 1789) có điểm gì khác biệt so với ba cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thời Trần (thế kỉ XIII)?


Câu 5 Nhận biết

Bộ Hoàng triều luật lệ được ban hành vào năm nào?


Câu 6 Nhận biết

Năm 1828, Nguyễn Công Trứ được triều Nguyễn cử giữ chức gì?


Câu 10 Nhận biết

Từ cuối năm 1786 đến giữa năm 1788, Tây Sơn đã mấy lần tiến quân ra Bắc?


Câu 11 Nhận biết
Câu 12 Nhận biết

“Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo”. Đó là câu nói của ai?


Câu 14 Nhận biết

 Hội nghị Diên Hồng do triều Trần tổ chức đã triệu tập những thành phần nào để bàn kế hoạch đánh giặc?


Câu 15 Nhận biết

 Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, quân nhà Trần đã bắt sống tướng nào của giặc Nguyên?


Câu 18 Nhận biết
Câu 19 Nhận biết
Câu 20 Nhận biết