Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 3

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5, 6 lớp 6 và chương 1 lớp 7

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Ngô Quyền đã chọn thời điểm nào để tập trung toàn bộ lực lượng tổng phản công quân Nam Hán?

 


Câu 2 Nhận biết

Đầu thế kỉ VI, triều đại phong kiến phương Bắc nào đô hộ vùng Giao Châu?

 


Câu 7 Thông hiểu

Hướng đi của C. Côlômbô có điểm gì khác biệt so với các nhà phát kiến địa lí khác?

 


Câu 8 Nhận biết
Câu 9 Thông hiểu

Sự kiện nào đánh dấu cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc để giành độc lập của nhân dân ta đã giành được thắng lợi về căn bản?


Câu 12 Nhận biết

Chữ viết của người Chăm có nguồn gốc từ đâu?

 


Câu 13 Nhận biết

Quần đảo In-đô-nê-xi-a được thống nhất dưới vương triều nào?

 


Câu 16 Nhận biết

Sau khi đánh chiếm thành Tống Bình, Khúc Thừa Dụ tự xưng là

 


Câu 17 Nhận biết

Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là

 


Câu 18 Nhận biết

Đất nước nào là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng?


Câu 20 Nhận biết

Tầng lớp nông nô trong xã hội phong kiến châu Âu xuất thân chủ yếu từ


Câu 26 Vận dụng

Chính sách cai trị cấp huyện của các triều đại phong kiến phương Bắc từ thế kỉ I đến VI có điểm gì khác so với thời kì trước?


Câu 29 Vận dụng cao

Nhà thơ nào được mệnh danh là Tiên thơ của nền văn học Trung Quốc