Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 2

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5, 6 lớp 6 và chương 1 lớp 7

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Khi không chống đỡ nổi cuộc đàn áp của nhà Lương vào năm 545, Lý Nam Đế đã có chủ trương gì?

 


Câu 3 Nhận biết

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nam Hán lần thứ nhất, Dương Đình Nghệ tự xưng là gì?

 


Câu 4 Nhận biết

Sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất, Ngô Quyền được phong giữ chức vụ gì?

 


Câu 5 Thông hiểu

Những quốc gia nào đóng vai trò tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lý?

 


Câu 17 Nhận biết

Ai là người được mệnh danh là Dạ Trạch Vương?

 


Câu 20 Thông hiểu

Sự kiện nào đánh dấu cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc để giành độc lập của nhân dân ta đã giành được thắng lợi về căn bản?


Câu 21 Nhận biết

Ai là người đã thực hiện chuyến hành trình qua cực Nam châu Phi, cập bến Ca-li-cút (Ấn Độ) năm 1498?

 


Câu 28 Vận dụng cao

Quốc gia Việt Nam ngày nay được xây dựng trên cơ sở của các quốc gia cổ đại nào?