Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5, 6 lớp 6 và chương 1 lớp 7

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết
Câu 4 Nhận biết

Những thợ thủ công và thương nhân châu Âu lập ra phường hội và thương hội nhằm mục đích gì?

 


Câu 6 Nhận biết

Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành dựa trên cơ sở của các tầng lớp nào?

 


Câu 8 Nhận biết

Tầng lớp nông nô trong xã hội phong kiến châu Âu xuất thân chủ yếu từ


Câu 10 Thông hiểu

Để tiếp tục chính sách “đồng hóa” từ giữa thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI, các triều đại phong kiến phương Bắc đã


Câu 12 Thông hiểu
Câu 14 Nhận biết

Ai là người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo thế kỉ XVI?

 


Câu 15 Nhận biết

Vị vua kiệt xuất của Vương triều Mô-gôn là ai?

 


Câu 18 Nhận biết
Câu 19 Nhận biết

Loại chữ nào xuất hiện sớm và phổ biến nhất ở Ấn Độ?

 


Câu 21 Nhận biết

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nam Hán lần thứ nhất, Dương Đình Nghệ tự xưng là gì?

 


Câu 24 Vận dụng
Câu 25 Vận dụng

Chính sách cai trị cấp huyện của các triều đại phong kiến phương Bắc từ thế kỉ I đến VI có điểm gì khác so với thời kì trước?


Câu 27 Vận dụng

Nhà sử học Ngô Thì Sĩ ở thế kỉ XVII có viết: “Những chiến công các đời Đinh, Lê, Lý, Trần vẫn còn nhờ vào uy thanh lẫm liệt để lại ấy…là vũ công cao cả, vang dội đến nghìn thu, há phải chỉ lừng lẫy ở một thời bấy giờ mà thôi đâu”.

Nhận xét trên đề cập đến chiến thắng nào của nhân dân ta trong thế kỉ X?

 


Câu 28 Vận dụng cao

Nhà thiên văn học nào lần đầu tiên đưa ra được thuyết địa nhật tâm thay cho thuyết địa tâm của giáo hội Kitô?

 


Câu 29 Vận dụng cao

Nhân vật nào được đánh giá là nhà cải cách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam?

 


Câu 30 Vận dụng cao

Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy cho biết:

Chính sách “đồng hóa” của các thế lực phong kiến phương Bắc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ VI có thực hiện thành công không? Nó thể hiện điều gì?