Đề thi học kì 1 - Đề số 13

Số câu: 22 câu  Thời gian làm bài: 90 phút


Phạm vi kiểm tra: HK1

Lưu ý: Bạn chỉ có thể làm các câu hỏi trắc nghiệm. Loigiaihay chưa hỗ trợ làm các câu hỏi tự luận

Bắt đầu làm bài