Đề thi giữa kì 2 - đề số 6

Số câu: 17 câu  Thời gian làm bài: 90 phút


Phạm vi kiểm tra: GK2

Lưu ý: Bạn chỉ có thể làm các câu hỏi trắc nghiệm. Loigiaihay chưa hỗ trợ làm các câu hỏi tự luận

Bắt đầu làm bài