Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 4

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5 đến chương 7

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Đặc điểm nổi bật trong mối quan hệ giữa Việt - Trung dưới thời trị vì của Quang Trung là gì?


Câu 4 Thông hiểu

Chiến thuật chính Quang Trung sử dụng trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa là gì?


Câu 5 Thông hiểu

Vì sao Nguyễn Huệ là chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với quân Xiêm?


Câu 6 Nhận biết

Đâu là căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn?


Câu 7 Nhận biết

Vương triều mới được ra đời sau cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được gọi là

 


Câu 11 Thông hiểu

Đâu không phải là nguyên nhân gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân Việt Nam đầu thời Nguyễn?

 


Câu 12 Nhận biết

Tác phẩm Truyện Kiều được Nguyễn Du sáng tác bằng loại chữ viết nào?

 


Câu 13 Nhận biết

Nhân vật lịch sử nào được mệnh danh là Trạng Lường?


Câu 15 Nhận biết

Giai cấp nào chiếm tuyệt đại bộ phận dân cư trong xã hội nước ta thời Lê sơ?


Câu 16 Nhận biết
Câu 17 Nhận biết

“Chiều chiều én liệng Truông Mây,

Cảm thương chú Lía bị vây trong thành

Hai câu thơ trên nhắc đến cuộc khởi nghĩa nào ở Đàng Trong?


Câu 19 Nhận biết

Tôn giáo nào được xem là quốc giáo của Đại Việt thời Lý - Trần?


Câu 22 Vận dụng

Nghệ thuật quân sự nào của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý đã được kế thừa và phát huy trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 


Câu 27 Vận dụng

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nét đặc sắc của nghệ thuật nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX so với các thế kỉ trước đó?

 


Câu 28 Vận dụng cao

Ai là người Việt Nam đầu tiên được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới?


Câu 29 Vận dụng cao

“Đây! dưới xuôi có vua

Trên này có chúa

Chúa thật lòng yên dân

Chúa dựng bản mường

Mọi người mới được yên ổn làm ăn

Đoạn thơ trên nhắc đến cuộc khởi nghĩa nào ở Đàng Ngoài trong thế kỉ XVIII?


Câu 30 Vận dụng cao

Hỡi cô thắt lưng bao xanh

Có về làng Mái với anh thì về

Làng Mái có lịch có lề

Có sông tắm mát có nghề làm tranh.

Những câu thơ trên gợi nhắc đến làng nghề nào?