Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5 đến chương 7

Bắt đầu làm bài
Câu 10 Nhận biết

Tôn giáo nào được xem là quốc giáo của Đại Việt thời Lý - Trần?


Câu 11 Nhận biết

Ai là người đã cải trang làm Lê Lợi, phá vòng vây của quân Minh cứu chúa?

 


Câu 13 Nhận biết
Câu 16 Nhận biết

Cuộc nổi dậy của người Tày ở Cao Bằng từ năm 1833-1835 do ai lãnh đạo?

 


Câu 17 Nhận biết

Vua Quang Trung đã chọn khu vực nào làm nơi đóng đô sau khi đánh bại giặc ngoại xâm?


Câu 18 Nhận biết

Vị thầy thuốc nào là người có uy tín lớn ở thế kỉ XVIII?

 


Câu 19 Nhận biết

Điểm tập kích đầu tiên của nghĩa quân Lam Sơn sau khi chuyển căn cứ từ Thanh Hóa vào Nghệ An là

 


Câu 20 Nhận biết

Lực lượng chính trị nào trong lịch sử Đại Việt đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng 2 thế lực ngoại xâm?

 


Câu 23 Vận dụng

Nội dung nào sau đây không phản ánh được sự hoàn thiện của bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông so với thời Lý – Trần?


Câu 25 Vận dụng
Câu 26 Vận dụng

Phong trào Tây Sơn có điểm gì khác với với các cuộc khởi nghĩa nông dân trước đó?


Câu 28 Vận dụng cao

Thế kỉ nào được mệnh danh là “thế kỉ nông dân khởi nghĩa” trong lịch sử Việt Nam?

 


Câu 30 Vận dụng cao

Hỡi cô thắt lưng bao xanh

Có về làng Mái với anh thì về

Làng Mái có lịch có lề

Có sông tắm mát có nghề làm tranh.

Những câu thơ trên gợi nhắc đến làng nghề nào?