Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 5

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Hoạt động ngoại thương thời Lý phát triển mạnh ở thương cảng nào?

 


Câu 4 Nhận biết
Câu 8 Nhận biết

Tầng lớp nông nô trong xã hội phong kiến châu Âu xuất thân chủ yếu từ


Câu 9 Nhận biết

Ai là tác giả của các bộ binh thư “Binh thư yếu lược” và “Vạn kiếp tông bí truyền thư”?

 


Câu 11 Thông hiểu

Kế sách đánh giặc xuyên suốt được nhà Trần sử dụng trong 3 lần kháng chiến chống Mông- Nguyên trong thời gian đầu là

 


Câu 12 Nhận biết

Ai là người sáng lập nên nhà Lý vào năm 1009?

 


Câu 13 Nhận biết
Câu 17 Thông hiểu

Thế lực địa chủ thời Lý không bao gồm bộ phận nào?

 


Câu 18 Thông hiểu

Kiến trúc Phật giáo điển hình ở Ấn Độ là

 


Câu 19 Thông hiểu

Mô hình nhà nước được Ngô Quyền xây dựng sau khi lên ngôi theo thể chế

 


Câu 21 Nhận biết

Hội nghị nào biểu tượng của sự đoàn kết giữa triều Trần và nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên?

 


Câu 25 Vận dụng

Hình thức tuyển chọn quan lại của nhà Lý có điểm gì mới so với các triều đại trước?


Câu 28 Vận dụng cao

Đâu không phải là các hình thức địa tô được áp dụng trong thời kì phong kiến

 


Câu 30 Vận dụng cao

“Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruộng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng vui lòng.”

Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào?