Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 29 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 5

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Tướng giặc nào chỉ huy quân Mông Cổ tiến vào xâm lược Đại Việt lần thứ nhất?


Câu 4 Thông hiểu

Kế cắm cọc trên sông Bạch Đằng của Lê Hoàn được kế thừa, vận dụng từ cuộc đấu tranh nào trong lịch sử dân tộc?


Câu 5 Nhận biết

Đâu là chính sách nổi bật của nhà Lý- Trần trong xây dựng quân đội?

 


Câu 6 Thông hiểu

Sự kiện nào dưới đây không minh chứng cho tinh thần dũng cảm của quân dân nhà Trần trước sức mạnh của quân Mông Cổ?

 


Câu 7 Nhận biết
Câu 10 Nhận biết
Câu 11 Nhận biết
Câu 13 Nhận biết

Vị tướng nào của quân Nguyên được giao nhiệm vụ bảo vệ đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ?

 


Câu 16 Nhận biết

Sau khi lên ngôi, Đinh Tiên Hoàng đã đặt tên nước là gì?


Câu 18 Nhận biết

Triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc do người Mãn Thanh lập ra?

 


Câu 24 Vận dụng

Điểm khác biệt cơ bản giữa Bạch Đằng năm 938 với trận Bạch Đằng năm 1288 là

 


Câu 25 Vận dụng

Bài thơ "Nam Quốc sơn hà" được sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý là một biểu hiện của nghệ thuật quân sự gì?


Câu 27 Vận dụng cao

Ai là người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm ở Đại Việt?

 


Câu 28 Vận dụng cao

Nhà thơ nào được mệnh danh là Tiên thơ của nền văn học Trung Quốc

 


Câu 29 Vận dụng cao

Những vị tướng dân tộc thiểu số tiêu biểu, có đóng góp lớn trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077) là