Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 03

Số câu: 25 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập toàn bộ nội dung chương 1 và chương 2

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Hiện tượng ánh sáng khi gặp mặt gương phẳng bị hắt lại theo một hướng xác định là hiện tượng:


Câu 4 Thông hiểu

Những vật nào sau đây là nguồn sáng?


Câu 5 Thông hiểu
Câu 7 Nhận biết

Âm có tần số trên \(20000Hz\) là


Câu 8 Thông hiểu

Khi mua thước thẳng bằng gỗ, người ta thường đưa thước lên ngang tầm mắt để ngắm. Làm như vậy để kiểm tra xem thước có thẳng hay không. Nguyên tắc của cách làm này đã dựa trên kiến thức vật lí nào?


Câu 11 Thông hiểu

Trong số các vật sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật nào không phải là nguồn sáng?


Câu 12 Thông hiểu

Ban đêm, trong phòng chỉ có một ngọn đèn. Giơ bàn tay chắn giữa ngọn đèn và bức tường, ta quan sát thấy trên bức tường?


Câu 16 Vận dụng

Một tia sáng truyền đến mặt gương và có tia phản xạ như hình vẽ.

Nếu góc \(a = {45^0}\) thì:


Câu 17 Vận dụng

Một tia sáng \(SI\) truyền theo phương hợp mới mặt phẳng nằm ngang một góc \({50^0}\). Hỏi phải đặt gương phẳng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu để tia phản xạ có phương nằm ngang.


Câu 18 Vận dụng

Một gương phẳng đặt nghiêng một góc \({45^0}\) so với phương nằm ngang, chiếu một chùm tia tới song song theo phương nằm ngang lên mặt gương. Gương tạo chùm tia phản xạ:

Chọn câu trả lời đúng nhất


Câu 19 Vận dụng

Trên hình vẽ, S là điểm sáng, S’ là ảnh. Vẽ hai tia tới từ S đến hai mép gương phẳng là I và K, vẽ tiếp hai tia phản xạ tại đó là IR và KJ. Muốn quan sát thấy ảnh ảo S’ trong gương thì mắt phải nằm trong vùng nào trước gương? (Vùng quan sát ảnh S’)


Câu 20 Vận dụng

Chiếu chùm ánh sáng phân kì vào gương A và nhận được các tia phản xạ như hình sau:

Gương A là:


Câu 21 Vận dụng

Một vật dao động với tần số \(8Hz\). Hỏi trong một phút vật thực hiện được bao nhiêu dao động?


Câu 22 Vận dụng

Sau khi nhìn thấy tia chớp thì \(5\) giây sau mới nghe tiếng sấm. Hỏi nơi xảy ra tiếng sấm cách người nghe bao xa? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là \(340m/s\)


Câu 23 Vận dụng

Một người đứng áp tai vào đường ray. Một người thứ hai đứng cách đó một khoảng \(1700m\) gõ mạnh búa vào đường ray. Người thứ nhất nghe thấy tiếng búa truyền trong thanh ray sớm hơn tiếng búa truyền trong không khí là \(\dfrac{2}{3}s\). Biết tốc độ truyền âm trong không khí là \(340m/s\). Tốc độ truyền âm trong thép là:


Câu 24 Vận dụng

Cho vận tốc truyền âm trong không khí là \(340m/s\). Trong các khoảng cách từ nguồn âm đến mặt chắn dưới đây, khoảng cách nào có tiếng vang?


Câu 25 Vận dụng

Một tàu thăm dò biển, khi phát ra một siêu âm xuống nước sau \(5\) giây nhận được tín hiệu phản hồi từ đáy biển. Biết vận tốc truyền âm của nước là \(1500m/s\) . Khi đó biển có độ sâu là: