Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 01

Số câu: 25 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập toàn bộ nội dung chương 1 và chương 2

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Âm có tần số trên \(20000Hz\) là


Câu 2 Thông hiểu

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào?


Câu 5 Nhận biết

Có mấy loại chùm sáng:


Câu 16 Vận dụng

Một tia sáng \(SI\) truyền theo phương hợp mới mặt phẳng nằm ngang một góc \({50^0}\). Hỏi phải đặt gương phẳng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu để tia phản xạ có phương nằm ngang.


Câu 17 Vận dụng

Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng OM như hình:

Khi cho gương quay một góc \(\alpha  = {20^0}\) quanh O thì ảnh của S di chuyển, Đoạn đường OS’ quay được một góc bằng bao nhiêu?


Câu 18 Vận dụng

Một buổi ban trưa thức giấc, Nam nhìn chiếc đồng hồ (không số) qua chiếc gương gắn ở trên cửa. Nam thấy đồng hồ chỉ $10h$. Hỏi chính xác lúc đó đồng hồ chỉ mấy giờ?


Câu 19 Vận dụng

Một vật sáng AB đặt trước gương phẳng như hình. Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng \({60^0}\). Góc tạo bởi ảnh và mặt gương là:


Câu 20 Vận dụng

Chiếu chùm ánh sáng phân kì vào gương A và nhận được các tia phản xạ như hình sau:

Gương A là:


Câu 21 Vận dụng

Một vật dao động với tần số \(8Hz\). Hỏi trong một phút vật thực hiện được bao nhiêu dao động?


Câu 22 Vận dụng

Một người đứng áp tai vào đường ray. Một người thứ hai đứng cách đó một khoảng \(1700m\) gõ mạnh búa vào đường ray. Người thứ nhất nghe thấy tiếng búa truyền trong thanh ray sớm hơn tiếng búa truyền trong không khí là \(\dfrac{2}{3}s\). Biết tốc độ truyền âm trong không khí là \(340m/s\). Tốc độ truyền âm trong thép là:


Câu 23 Vận dụng

Vân và Trang bày một trò chơi, hai bạn nói chuyện với nhau qua một ống dài \(268m\) . Trang nghe thấy âm thanh từ Vân, một lúc sau lại nghe thấy từ đó một lần nữa. Khoảng thời gian giữa hai lần Trang nghe được từ đó là bao nhiêu? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là \(340m/s\) và vận tốc truyền âm trong ống là \(2680m/s\)


Câu 24 Vận dụng

Một tàu thăm dò biển, khi phát ra một siêu âm xuống nước sau \(5\) giây nhận được tín hiệu phản hồi từ đáy biển. Biết vận tốc truyền âm của nước là \(1500m/s\) . Khi đó biển có độ sâu là:


Câu 25 Vận dụng cao

Tia sáng Mặt Trời chiếu xiên hợp với mặt ngang một góc \({36^0}\) đến gặp gương phẳng cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống dưới. Góc hợp bởi mặt gương và đường thẳng đứng là: