Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ tuần 18 - 24

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Trong các câu tục ngữ sau, câu nào có ý nghĩa giống với câu “Đói cho sạch, rách cho thơm”?


Câu 2 Thông hiểu

Câu bị động sau có thể chuyển thành câu chủ động nào?

Bèo bị gió đẩy trôi dạt vào bờ.


Câu 3 Thông hiểu

Từ ‘‘cốt yếu’’ (trong câu ‘‘Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài’’) được Hoài Thanh dùng với ý nghĩa nào khi nói về nguồn gốc của văn chương?


Câu 5 Thông hiểu

Theo tác giả Hoài Thanh, văn chương có nguồn gốc từ đâu?


Câu 7 Thông hiểu

Tính chất của dẫn chứng trong bài văn Sự giàu đẹp của tiếng Việt là gì ?


Câu 8 Thông hiểu

Từ “muôn hình vạn trạng” trong câu văn sau được hiểu như thế nào: ‘‘Văn chương sẽ là hình ảnh của cuộc sống muôn hình vạn trạng’’?


Câu 10 Thông hiểu
Câu 12 Thông hiểu

Tính chất nào phù hợp nhất với đề bài: “Đọc sách rất có lợi”?


Câu 13 Nhận biết
Câu 15 Nhận biết
Câu 16 Thông hiểu

Luận điểm của đoạn trích sau là?

      Muốn vượt qua gian nan thử thách trên đường đời, con người không thể thiếu đi nghị lực. Vậy nghị lực là gì? Đó là là ý chí, là bản lĩnh, lòng quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Người giàu nghị lực luôn có sức sống mạnh mẽ, dám đương đầu với mọi thử thách khó khăn, kiên trì vượt qua nghịch cảnh để đi đến thành công. 


Câu 17 Thông hiểu

Dòng nào là trạng ngữ trong câu “Dần đi ở từ năm chửa mười hai. Khi ấy, đầu nó còn để hai trái đào”. (Nam Cao)?


Câu 19 Thông hiểu

Đâu là dẫn chứng trong đoạn văn dưới đây?

      Âm nhạc là nghệ thuật gắn bó với con người từ khi lọt lòng mẹ cho tới lúc từ biệt cuộc đời. Ngay từ lúc chào đời, em bé đã được ôm ấp trong lời ru nhẹ nhàng của mẹ. Lớn lên với những bài hát đồng dao, trưởng thành với những điệu hò lao động, những khúc tình ca vui, buồn biết bao sinh hoạt nghệ thuật ca hát từ thôn xóm đến thành thị, người Việt Nam cho tới lúc hết cuộc đời vẫn còn tiếng nhạc vẳng theo với những điệu hò đưa linh hay điệu kèn đưa đám.

 (Các bạn trẻ đến với âm nhạc, Phạm Tuyên)


Câu 20 Thông hiểu

Tính chất nào phù hợp với bài viết Đức tính giản dị của Bác Hồ ?


Câu 21 Nhận biết

Trong các câu tục ngữ sau, câu nào có ý nghĩa trái ngược với câu “Uống nước nhớ nguồn”?


Câu 22 Thông hiểu

Câu “Cần phải ra sức phấn đấu để cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn” được rút gọn thành phần nào?


Câu 23 Thông hiểu

Trong đoạn văn sau, câu nào là câu bị động?

Từ thuở nhỏ, Tố Hữu đã được cha dạy làm thơ theo những lối cổ. Bà mẹ Tố Hữu là con một nhà nho, thuộc nhiều ca dao, dân ca xứ Huế và rất giàu tình thương con. Tố Hữu mô côi mẹ từ năm 12 tuổi và một năm sau lại xa gia đình vào học trường Quốc học Huế. (Nguyễn Văn Long)


Câu 25 Thông hiểu
Câu 26 Thông hiểu

Nhận xét nào không phải là ưu điểm trong nghệ thụât nghị luận của bài văn "Sự giàu đẹp của Tiếng Việt"?


Câu 29 Thông hiểu

Tính chất nào phù hợp nhất với đề bài: “Có công mài sắt có ngày nên kim” ?


Câu 30 Nhận biết

Đặc điểm nổi bật về hình thức của tục ngữ về con người và xã hội là gì?