Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 5

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5 và 6

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Chế độ khoa cử thời Lê sơ phát triển thịnh nhất dưới triều vua nào?


Câu 2 Thông hiểu
Câu 3 Thông hiểu
Câu 5 Thông hiểu

Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ…Kẻ nào dám đem một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”

(Đại Việt sử kí toàn thư)

Lời căn dặn trên của vua Lê Thái Tông phản ánh điều gì?


Câu 7 Nhận biết
Câu 9 Nhận biết

Các xưởng thủ công do nhà nước quản lý có tên gọi là gì?


Câu 10 Nhận biết

Đường trời mở rộng thênh thênh

Ta đây cũng một triều đình kém ai

Hai câu thơ trên phản ánh tham vọng của nhân vật lịch sử nào?


Câu 11 Thông hiểu

Việc xây dựng đất nước lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy việc tuyển nhân tài làm gốc

Câu nói trên thể hiện quan điểm gì của vua Quang Trung?


Câu 12 Nhận biết

Bát Tràng là làng nghề chuyên sản xuất mặt hàng gì?


Câu 16 Vận dụng

Việc sử dụng khoa cử làm con đường chủ yếu lựa chọn quan lại tạo đã ra biến đổi gì cho nhà nước phong kiến thời Lê sơ?


Câu 18 Vận dụng

Cho đoạn trích sau:

Đánh cho để dài tóc

Đánh cho để đen răng

Đánh cho nó chích luân bất phản

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

Đoạn hiểu dụ trên của vua Quang Trung không mang ý nghĩa gì?