Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 4

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5 và 6

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Đâu không phải lý do quân Tây Sơn nhanh chóng giành thắng lợi trong trận giao tranh với quân Trịnh ở Phú Xuân?


Câu 2 Nhận biết

Đặc điểm nổi bật trong mối quan hệ giữa Việt - Trung dưới thời trị vì của Quang Trung là gì?


Câu 3 Nhận biết

Nguyễn Huệ đã cử ai ra Bắc để trị tội Nguyễn Hữu Chỉnh?


Câu 5 Nhận biết

Đâu là căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn?


Câu 9 Thông hiểu
Câu 12 Nhận biết

Ai là người đã cải trang làm Lê Lợi, phá vòng vây của quân Minh cứu chúa?

 


Câu 13 Nhận biết

Thời Lê Thái Tổ, nhà vua chia cả nước thành