Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5 và 6

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu
Câu 2 Thông hiểu
Câu 5 Thông hiểu

Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ…Kẻ nào dám đem một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”

(Đại Việt sử kí toàn thư)

Lời căn dặn trên của vua Lê Thái Tông phản ánh điều gì?


Câu 7 Nhận biết
Câu 8 Nhận biết

Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển, nhà Lê sơ đã ban hành chính sách gì về ruộng đất?


Câu 13 Nhận biết

Nhà Lê sơ chia ruộng đất công làng xã cho nông dân thông qua chính sách


Câu 17 Vận dụng
Câu 19 Vận dụng cao

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói tỏa ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”

Bốn câu thơ trên nhắc đến làng nghề truyền thống nào ở Thăng Long xưa?