Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5 và 6

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Chiến thắng nào đánh dấu cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của quân Tây Sơn thắng lợi hoàn toàn?


Câu 2 Thông hiểu

Việc xây dựng đất nước lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy việc tuyển nhân tài làm gốc

Câu nói trên thể hiện quan điểm gì của vua Quang Trung?


Câu 3 Nhận biết

Dưới thời vua Quang Trung, loại chữ nào được dùng làm chữ viết chính thức của nhà nước?


Câu 4 Nhận biết

Khôn ngoan qua được Thanh Hà

Dẫu rằng có cánh khó qua Lũy Thầy

Hai câu thơ trên cho thấy vai trò gì của Lũy Thầy trong lịch sử nước ta từ thế kỉ XVII đến XVIII?


Câu 5 Nhận biết

Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển, nhà Lê sơ đã ban hành chính sách gì về ruộng đất?


Câu 7 Nhận biết

Khu vực nào là nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất?


Câu 8 Nhận biết
Câu 9 Thông hiểu

Từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm trổ...lấy sự phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn nhau...Họ coi vàng bạc như cát, lúa gạo như bùn, hoang phí vô cùng”

(Trích “Phủ biên tạp lục”)

Đoạn trích trên phản ánh hiện trạng gì ở Đàng Trong giữa thế kỉ XVIII?


Câu 10 Nhận biết

Đến giữa năm 1774, nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát được những khu vực nào?


Câu 13 Nhận biết
Câu 14 Thông hiểu

Đâu không phải lý do quân Tây Sơn nhanh chóng giành thắng lợi trong trận giao tranh với quân Trịnh ở Phú Xuân?


Câu 15 Nhận biết

Ai là người đã đưa ra ý tưởng chuyển địa bàn hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn từ Thanh Hóa vào Nghệ An?

 


Câu 16 Vận dụng

Nghệ thuật quân sự nào của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý đã được kế thừa và phát huy trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 


Câu 19 Vận dụng cao

Công trình điêu khắc nào ở Bắc Ninh là minh chứng điển hình cho sự phát triển của nghệ thuật dân gian thế kỉ XVI đến XVIII?


Câu 20 Vận dụng cao

Vị trạng nguyên nào của Việt Nam nổi tiếng với bài toán cân voi của sứ thần Trung Quốc?