Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 5 và 6

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Giai cấp nào chiếm tuyệt đại bộ phận dân cư trong xã hội nước ta thời Lê sơ?


Câu 2 Nhận biết

Ai là người đã cải trang làm Lê Lợi, phá vòng vây của quân Minh cứu chúa?

 


Câu 3 Nhận biết

Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển, nhà Lê sơ đã ban hành chính sách gì về ruộng đất?


Câu 5 Thông hiểu
Câu 9 Nhận biết
Câu 11 Nhận biết

Trước khi đem quân ra Bắc để tiêu diệt quân Thanh, Nguyễn Huệ đã có hành động gì để khẳng định tính chính danh?


Câu 12 Nhận biết
Câu 13 Thông hiểu

Từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm trổ...lấy sự phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn nhau...Họ coi vàng bạc như cát, lúa gạo như bùn, hoang phí vô cùng”

(Trích “Phủ biên tạp lục”)

Đoạn trích trên phản ánh hiện trạng gì ở Đàng Trong giữa thế kỉ XVIII?


Câu 15 Nhận biết

Đặc điểm nổi bật trong mối quan hệ giữa Việt - Trung dưới thời trị vì của Quang Trung là gì?


Câu 19 Vận dụng cao

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói tỏa ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”

Bốn câu thơ trên nhắc đến làng nghề truyền thống nào ở Thăng Long xưa?


Câu 20 Vận dụng cao