Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 4

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Thông hiểu

Kiến trúc Phật giáo điển hình ở Ấn Độ là

 


Câu 4 Nhận biết
Câu 5 Nhận biết

Thời kì nào chứng kiến sự thống nhất, phục hưng và phát triển của miền Bắc Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực?

 


Câu 6 Nhận biết

Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã có chủ trương gì?

 


Câu 7 Nhận biết

Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành dựa trên cơ sở của các tầng lớp nào?

 


Câu 8 Nhận biết

Triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc do người Mãn Thanh lập ra?

 


Câu 10 Nhận biết

Ai là người đã thực hiện chuyến hành trình qua cực Nam châu Phi, cập bến Ca-li-cút (Ấn Độ) năm 1498?

 


Câu 11 Thông hiểu

Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh vượng nhất vào thời kì nào?

 


Câu 12 Nhận biết

Sau khi lên ngôi, Đinh Tiên Hoàng đã đặt tên nước là gì?


Câu 14 Nhận biết
Câu 19 Vận dụng cao

Đâu không phải là các hình thức địa tô được áp dụng trong thời kì phong kiến

 


Câu 20 Vận dụng cao

Nhà sư nào đã cải trang làm người lái đò chở sứ giả Lý Gác nhà Tống qua sông và là tác giả của 4 câu thơ dưới đây khi vua Lê Đại Hành hỏi về vận nước?

Vận nước như mây cuốn

Trời Nam mở thái bình

Vô vi trên điện các

Xứ xứ hết đao binh