Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Ai là người sáng lập nên nhà Lý vào năm 1009?

 


Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Nhận biết

Ai là người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo thế kỉ XVI?

 


Câu 4 Nhận biết
Câu 5 Thông hiểu

Theo lời của Thái hậu Linh Nhân, vua Lý Nhân Tông đã xuống chiếu: “kẻ nào mổ trộm trâu thì xử 80 trượng, đồ làm khao giáp, … Nhà láng giềng không tố cáo thì xử 80 trượng”. (Đại Việt sử kí toàn thư).

Đoạn trích trên thể hiện điều gì trong chính sách phát triển nông nghiệp của triều Lý?

 


Câu 6 Nhận biết

Những thợ thủ công và thương nhân châu Âu lập ra phường hội và thương hội nhằm mục đích gì?

 


Câu 9 Nhận biết

Tầng lớp nông nô trong xã hội phong kiến châu Âu xuất thân chủ yếu từ


Câu 19 Vận dụng cao

Quốc gia Việt Nam ngày nay được xây dựng trên cơ sở của các quốc gia cổ đại nào?