Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Mục tiêu hướng tới của các thương nhân châu Âu trong các cuộc phát kiến địa lý là khu vực nào?

 


Câu 2 Nhận biết

Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã có chủ trương gì?

 


Câu 3 Nhận biết

Thời Đinh – Tiền Lê, ruộng đất trong nước nói chung thuộc sở hữu của

 


Câu 5 Thông hiểu

Những quốc gia nào đóng vai trò tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lý?

 


Câu 10 Nhận biết

Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển, hàng năm vào mùa xuân các vua Lý thường làm gì?

 


Câu 11 Nhận biết
Câu 12 Thông hiểu

Ai là người đã có công thống nhất Trung Quốc, đánh dấu sự hình thành của chế độ phong kiến?

 


Câu 13 Nhận biết

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được xác lập vào thời kì nào?

 


Câu 17 Vận dụng

Trên cơ sở phân tích diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077), anh (chị) hãy cho biết tư tưởng xuyên suốt của nhà Lý là gì?

 


Câu 19 Vận dụng cao

Nhà sư nào đã cải trang làm người lái đò chở sứ giả Lý Gác nhà Tống qua sông và là tác giả của 4 câu thơ dưới đây khi vua Lê Đại Hành hỏi về vận nước?

Vận nước như mây cuốn

Trời Nam mở thái bình

Vô vi trên điện các

Xứ xứ hết đao binh


Câu 20 Vận dụng cao

Quốc gia Việt Nam ngày nay được xây dựng trên cơ sở của các quốc gia cổ đại nào?