Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2 và chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Hoạt động ngoại thương thời Lý phát triển mạnh ở thương cảng nào?

 


Câu 6 Thông hiểu

Thế lực địa chủ thời Lý không bao gồm bộ phận nào?

 


Câu 9 Vận dụng

Hình thức tuyển chọn quan lại của nhà Lý có điểm gì mới so với các triều đại trước?


Câu 10 Vận dụng cao

Những vị tướng dân tộc thiểu số tiêu biểu, có đóng góp lớn trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077) là